Co je to druhotná licence?

Co je druhotná licence?

Druhotná licence (tzv. použitá licence) je licence, která je vykoupena od společností, které již licenci nevyužijí, např. z důvodu přechodu na novější software. Tyto licence mohou být v souladu s evropskou směrnicí dále legálně přeprodávány. Samozřejmostí je, že licenci už původní uživatel nesmí využívat.

Jedná se o originál?

Ano, licenční klíč vkládáte přímo na stránky Microsoftu, kde se přihlásíte Vašim MS účtem. Vložíte aktivační klíč a instalaci si po ověření stáhnete přímo ze stránek Microsoftu.

 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 3. července 2012 zcela jednoznačně nastavuje pravidla pro výklad autorského zákona z hlediska vyčerpání autorských práv.

Ustanovení § 14 autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.) uvádí, že „prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských společenství a ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vyčerpáno“.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že obchodování s „použitými“ softwarovými licencemi je legální, a že autor takového softwaru nemůže bránit jejich dalšímu prodeji.

Exkluzivní práva na distribuci a kopie počítačového programu pokrytá licencí se vyčerpají prvním prodejem, uvedl Evropský soudní dvůr. Rozhodnutí se vztahuje na stažený software i na aplikace distribuované na CD či DVD. Nevadí ani pokud toto licenční ujednání výrobce zakazuje. EULA a podobné licence nemohou být nad evropským právem a body, které jsou s ním v rozporu, jsou proto neplatné.

Může být prodán pouze aktivační klíč?

Ano. Soudním dvorem EU bylo deklarováno, že za první prodej rozmnoženiny počítačového programu se považuje i umožnění zhotovení takové rozmnoženiny on-line na základě úplatné licenční smlouvy uzavřené předem s nositelem práv (autorem softwaru). Vyčerpání práva autora na rozšiřování softwaru se tedy vztahuje i na rozmnoženiny, které byly při svém prvním prodeji staženy do počítače prvního nabyvatele.

 Bude druhotný software fungovat stejně jako nový?

V případě nákupu softwaru u naší společnosti máte plnou záruku na bezproblémovou instalaci a aktivaci produktu.  Je možné, že aktivaci bude nutné provést přes automatizovanbou telefonní linku Microsoft. Jedná se originální software, během používání získáváte veškeré aktualizace a záplaty vydané společností Microsoft.