NÁVOD NA INSTALACI OFFICE

Na oficiálních stránkách společnosti Microsoft Na oficiálních stránkách společnosti Microsoft www.office.com/setup se přihlásíte/nebo si zřídíte nový účet MS, který bude vázán na Váš email.


2

Následně vložíte aktivační klíč, který Vám byl zaslán v emailu viz výše.

Vyčkáte, než MS klíč automaticky ověří. Jakmile je ověřeno, máte jistotu, že klíč je validní a lze použít. V opačném případě ihned vyskočí tabulka, že klíč u MS nelze ověřit.

1

Dále si vyberete oblast a jazyk a zvolíte možnost "další", kde si stáhnete online instalaci Vašeho produktu.
Instalace se stáhne do Vašeho počítače. Poté spuštte instalaci a pokračujte dle průvodce.

Jakmile je instalace dokončena, zbývá ještě aktivace produktu. Spusťte jednu z aplikací např. Word nebo Excel. Vyskočí na Vás okno průvode aktivací produktu.

Jako první vyzkoušejte ONLINE AKTIVACI. Pokud aktivace přes internet neproběhla, aktivujete zakoupený Microsoft Office telefonicky.

 

Zadejte volbu aktivace telefonicky a klikněte na tlačítko Další.

 

Vyberte Vaše umístění (v našem případě se jedná o Českou republiku).

Zatelefonujte na uvedené telefonní číslo (v našem případě je to tel.: 225 990 844), hovor je zpoplatněn jako volání v rámci České republiky.

Nově dochází k ověření, zdali jste skutečná osoba. Automat Vás vyzve abyste přepsali 3 čísla, která Vám nadiktuje pro potvrzení, že jste skutečná osoba.
Důležité: Musíte vyčkat, než Vám automat přečte všechna 3 čísla a až poté je napsat na klávesnici. Pokud budete zapisovat čísla postupně, tak to automat neakceptuje!

Jakmile se Vám ozve telefonní automat, tak na klávesnici telefonu zadejte volbu 3 a poté 1 (aktivace produktů MS Office). Telefonní automat Vás vyzve k zadání ID instalace, toto číslo zadáváte pomocí klávesnice vašeho telefonu. Pokud se Vás automat zeptá na počet počítačů, na kterém máte nainstalovaný zakoupený produkt, zadejte hodnotu „0“(produkt teprve instalujete)

 

Po úspěšném zadání Vám automat nadiktuje potvrzovací ID, které zadáte do prázdných polí.

Nyní by měl být produkt Microsoft Office 2016 úspěšně aktivován.